Acte necesare carte funciara

Acte necesare pentru intabularea dreptului de proprietate
1. Cerere tip
2. Documentatie cadastrala receptionata- in situatia in care nu a fost deschisa o carte funciara pentru imobilul respectiv ori s-a modificat descrierea acestuia
3. Acte de proprietate* (in copie legalizata, cu exceptia hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile si a actelor autentificate de notarii publici)
4. Copia extrasului de carte funciara pentru autentificare, dupa caz
5. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare pentru notarea contractelor de inchiriere
1. Cerere tip
2. Contract de inchiriere incheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, care sa cuprinda si identificarea imobilului
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare intabularii dreptului de concesiune
1. Cerere tip
2. Contract de concesiune
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare radierii ipotecii si a interdictiei de instrainare si grevare
1. Cerere tip
2. Declaratia creditorului/adresa bancii creditoare din care sa rezulte in mod explicit consimtamantul acestuia la radierea ipotecii si a interdictiei de instrainare si grevare, cu identificarea imobilului
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare eliberarii extrasului de carte funciara pentru informare
1. Cerere tip
2. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare pentru schimbarea denumirii societatii, fuziune/absorbtie
1. Cerere tip
2. Actul aditional incheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, cu dovada inregistrarii la oficiul registrului comertului sau incheierea judecatorului delegat la oficiul registrului comertului
3. Certificatul de inmatriculare – copie legalizata
4. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Actele necesare pentru notarea litigiilor in cartea funciara
1. Cerere tip
2. Copie dupa actiunea inregistrata la instanta judecatoreasca cu indicarea numarului de dosar sau certificat de grefa care sa identifice imobilul cu numarul cadastral, numarul de cartefunciara si localitate
3. Dovada achitarii integrale a tarifului.

Acte necesare pentru reconstituirea cartilor funciare
1. Cerere tip
2. Declaratie notariala din partea proprietarilor din care sa rezulte ca situatia juridica a imobilului prezentata in vederea reconstituirii este cea reala
3. Un extras de carte funciara eliberat anterior cu ultima situatie cunoscuta a proprietatii sau actul de dobandire
4. Certificat fiscal de la primaria locala.

(mai mult…)

Contact firma cadastru >>
sus
Powered by Servicii IT