Intabularea casei in CF

Cadastrul si intabularea sunt formalitati care trebuie indeplinite atat la cumpararea unui teren (agricol sau pentru constructii), cat si a unei case (casa, apartament, birouri etc.).
Unui imobil – fie el apartament, casa sau teren- va trebui sa i se intocmeasca cadastrul de catre un inginer cadastrist specializat (dosar care cuprinde actele de proprietate (in copie), actele de identitate ale partilor, etc).
Cu originalul dosarului de cadastru, proprietarul imobilului se va prezenta la notariat pentru a da o declaratie din care sa rezulte daca imobilul respectiv se afla sau nu in litigiu; daca este grevat de sarcini sau ipoteci, precum si daca este sau nu transcris in registrul de transcriptiuni si publicitate imobiliara, dar si pentru a face copii legalizate dupa actele de proprietate ale imobilului si a plati taxa catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara cu privire la deschiderea de carte a imobilului respectiv in valoare de 120 lei.
Intregul dosar completat cu un certificat de atestare fiscala valabil va fi depus spre solutionare de catre inginerul cadastrist, de catre parte sau de catre notariat la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara de pe raza careia se afla imobilul respectiv.
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara va emite o incheiere de intabulare si un extras de informare in care vor fi specificate clar numarul de Carte Funciara si numarul cadastral al imobilului, precum si date despre imobilul in cauza (adresa, suprafata etc.).
Fiind posesorii unui asemenea extras de informare, cei in cauza isi au recunoscut pe deplin dreptul de proprietate si pot avea capacitate deplina de a dispune de propriul lor bun imobil, inclusive de a-l vinde, dona, sau ipoteca.
Cartea Funciara a imobilului sau mai popular zis intabularea este valabila atata timp cat exista si imobilul respectiv.
Institutia unde trebuie sa va adresati pentru a intabula o locuinta este Oficiul local de cadastru, la nivel de judet/localitate sau sector, de care apartineti.

Pentru intabularea constructiei, aveti nevoie de o documentatie cadastrala, care sa cuprinda:

- autorizatia de construire a casei, original si o copie legalizata;

- procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, original si o copie legalizata;

- cadastrul terenului in copie si extras de carte funciara a imobilului;

- documentatie cadastrala tehnica (masuratori pentru intocmire releveu de catre o persoana autorizata ;

- certificat de atestare fiscala -pentru cadastru si intabulare, fara datorii, valabil in luna in curs depunerii;

(se obtine dupa ce se declara constructia la primarie si se obtine rol fical);

- taxe OCPI (in general 60 lei + 0.15% din valoarea declarata in procesul verbal de finalizare a lucrarilor;

- cereri tip.

Intabularea si inscriera in Cartea Funciara dureaza maxim o luna.

Contact autorizat firma cadastru si intabulare: 0749.055.525  sau click aici!

Pagina următoare »
Contact firma cadastru >>
sus
Powered by Servicii IT